نوشته‌ها

توت فرنگی

توت فرنگی

/
نام تجاری گیاه: Strawberry نام علمی گیاه: Fragaria × ananassa تاریخچه: …