رویبوس

رویبوس

/
 نام تجاری گیاه:                           Rooibos Tea نام علمی گیاه:  Aspa…
انبه

انبه

/
نام تجاری گیاه:               White mango             نام…
آووکادو

آووکادو

/
نام تجاری گیاه: Avocado نام علمی گیاه:  Persea americana Mill  تاریخچ…
آناناس

آناناس

/
نام تجاری گیاه:   Pineapple  نام علمی گیاه: Ananas comosu…
نارگیل

نارگیل

/
نام تجاری گیاه:              Coconut نام علمی گیاه:  L.Cocos nucif…
سنبل الطیب

سنبل الطیب

/
نام تجاری گیاه: Baldrian , cat’s valerian , valerian نام علمی گیاه: .Val…
زیرفون

زیرفون

/
نام تجاری گیاه: Linden, large-leaved lime نام علمی گیاه: .T…
دارجیلینگ

دارجیلینگ

/
نام متداول:  Darjeeling Tea نام علمی: Camellia sinensis .L    تاریخچه : چای دارجیلینگ، در باغ ها…
میخک

میخک

/
نام تجاری گیاه: Clove نام علمی گیاه: (L.) Merr. and L.M. Perry S…