پرسیاوشان

پرسیاوشان

/
نام تجاری گیاه: Maidenhair نام علمی گیاه: Adiantum capillus-veneris تاری…
بابونه

بابونه

/
نام تجاری گیاه: Chamomile نام علمی گیاه: Matricaria chamomilla تاریخچه: …
کاکوتی

کاکوتی

/
نام تجاری گیاه   :                                         Z…
بلوبری

تمشک آبی – بلوبری

/
نام تجاری گیاه: Blueberry نام علمی گیاه: Vaccinium corymbosum تاریخچه: …
وانیل

وانیل

/
نام تجاری گیاه: Vanilla نام علمی گیاه:  Vanilla planifolia تاریخچه: گ…
چای ترش

چای ترش

/
نام تجاری گیاه: Roselle ، Hibiscus، Sour tea نام علمی گیاه: Hib…
کرن بری

کرن بری

/
نام تجاری گیاه: Cranberry نام علمی گیاه: Vaccinium macrocarpon Aiton  تا…
رزماری

رزماری

/
نام تجاری گیاه:  Rosemary نام علمی گیاه:            Rosmarinus of…
جنسینگ

جنسینگ

/
نام تجاری گیاه: Ginseng نام علمی گیاه:   Panax ginseng تاریخچه: واژه …