نوشته‌ها

گل گاوزبان

گل گاوزبان

/
نام تجاری گیاه: Borage نام علمی گیاه: Echium amoenum تاریخچه: گل …