نوشته‌ها

میخک

میخک

/
نام تجاری گیاه: Clove نام علمی گیاه: (L.) Merr. and L.M. Perry S…