نوشته‌ها

دارجیلینگ

دارجیلینگ

/
نام متداول:  Darjeeling Tea نام علمی: Camellia sinensis .L    تاریخچه : چای دارجیلینگ، در باغ ها…