پرتقال

پرتقال

/
نام تجاری گیاه: orange نام علمی گیاه: Citrus sinensis تاریخچه: پر…
چای سفید

چای سفید

/
نام تجاری گیاه: White Tea نام علمی گیاه:   Camellia sinensis      …

مریم گلی

/
 نام تجاری گیاه: Sage نام علمی گیاه:  Salvia offi…
زوفا

زوفا

/
 نام تجاری گیاه: Hyssop نام علمی  گیاه: Hyssopus offi…